Hoppa till sidans innehåll

Medlemskap


Välkommen till OK Nolaskogsarna!

Vi är en klubb för såväl ung som gammal, elitlöpare som motionär. Hos oss är alla välkomna! Vi tränar tillsammans flera gånger i veckan och åker på tävlingar under vår, sommar och höst. Spana in vår kalender för vad som är på gång just nu. Gilla oss gärna på Facebook och följ oss på Instagram.

Du är självklart välkommen att pröva på att träna med oss och se om det är något för dig. Om du sen vill fortsätta träna och tävla kan du bli medlem - all info finns nedan.


Medlemsavgift 

Medlemsavgiften betalas i början av året till OKN på bankgiro 5242-5485 eller till swishnummer 1230670141.

Ungdomar till och med 16 år

100 kr/år

17 år och uppåt

150 kr/år

Familjer

400 kr/år

Ständiga medlemmar, enskilda

10 årsavgifter

Ständiga medlemmar, par

15 årsavgifter

 

Aktivitetsavgift

Ungdomar till och med 16 år

400 kr/år, alla träningar och tävlingar ingår *

Juniorer och vuxna 17 år eller äldre

600 kr/år, alla träningar och tävlingar ingår *


* Undantag gäller för O-ringen där avgiften betalas helt av den tävlande. Detta gäller alla åldrar.

 

Särskilda avgifter

 • Efteranmälan - Den aktive betalar själv eventuella efteranmälningsavgifter.
 • Ej start - Den aktive betalar själv startavgiften på tävlingar där han/hon inte startat. Undantag gäller endast vid sjukdom, skada eller annat skäl som kan motiveras.
 • Hyrbricka - På individuella tävlingar betalar den aktive själv kostnad för hyrbricka. I första hand ska klubbens brickor användas. Den aktive kommer att faktureras hyrkostnad av OKN.

 

Deltagaravgifter

Klubbläger, Breddläger, Riksläger*, Tiomila, Jukola/Venla, 25-manna, Swedish League, Junior Camp Sälen, Daladubbeln och Solskola.

Deltagande barn SOL-skola

300 kr

Ungdomar <16 år

500 kr

Juniorer 17-20 år och/eller studerande

600 kr

Seniorer >21, ej studerande

800 kr

Familjer

2000 kr


*
Riksläger subventioneras endast för ungdomar i HD14-16 och med krav på motprestation i form av ledaruppdrag på t.ex. SOL-skola, skuggning m.m. Till Riksläger räknas även OL-konfirmationsläger.

Förutom deltagaravgift faktureras deltagaren överskjutande kostnad över 1500 kr (gäller ej Tiomila, Jukola/Venla och 25-manna).

 

USM och SM

Subventioneras helt av OKN. Deltagande ska vara godkänt i förväg av styrelsen eller av styrelsen delegerad person. OKN står även för rese- och logikostnad. Resa och logibokning ska göras till lägsta rimliga kostnad.  Måltider i anslutning till dessa tävlingar bekostas av den aktive.


Veteran-SM, Veteran-VM

Ingen subventionering utgår


Träningskort

För dig som har friskvårdsbidrag från din arbetsgivare erbjuder vi ett träningskort. Kortet berättigar dig till deltagande på klubbens alla träningar under året, alla Sjuklubbs-arrangemang, speciella träningsarrangemang samt tillgång till klubbens kartor för motionsorientering. Medlemskap i OKN ingår inte i kortet. Kortet kostar 1 000 kr och betalning ska ske till swishnummer 1230670141 eller till bankgiro 5242-5485, ange ”Träningskort” och ditt namn.  Vid frågor kontakta Anette Andersson This is a mailto link.


Resor vid klubbarrangemang

 • Vid resor med OKN-gemensam buss ska denna nyttjas i första hand.
 • Kontakta alltid OKN innan andra resealternativ bestäms och bokas.
 • Billigaste, rimliga resalternativ ska väljas.
 • Samåkning med annan klubb ska alltid undersökas.
 • Om resa med OKN-gemensam buss inte är rimligt utgår en subvention motsvarande halva den verkliga reskostnaden.
 • Vid övriga resor gäller samma regler som för Öviksboende deltagare (se Deltagaravgifter ovan).
 • OKN ansvarar för att samordna resor till ovanstående tävlingar. I flertalet av fallen planeras och bokas resor genom OKN. Kontakta någon i ansvarig kommitté vid frågor kring resande.
 • OKN har avtal med SJ som innebär rabatter för resor i samband med träning och tävling. Kundnummer ska alltid anges vid bokning, kontakta Anette Andersson 070-29 444 38 eller Susanne Mikaelsson 070-396 46 59.


Betalning av avgifter
 

 • Medlemsavgiften betalas i början av året/säsongen.
 • Aktivitetsavgift för ungdomar betalas i början av säsongen. Information lämnas av ledare.
 • Aktivitetsavgifter för juniorer och seniorer betalas antingen i förskott senast 30/5 enligt alternativ 1, eller faktureras efter säsongens slut.
 • Särskilda avgifter faktureras efter säsongens slut.
 • Deltagaravgifter faktureras efter genomförd aktivitet.


Anmälningar till utbildningar

Vid anmälan till utbildningar som ska betalas av klubben ska klartecken ges av ordförande eller kassör innan anmälan görs. OKN kan stå för hela eller delar av utbildningskostnaden beroende på utbildning och behov.

Nytt medlemskap

Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Ange dina personuppgifter
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Du är under 18 år, ange minst en målsman
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Postadress:
OK Nolaskogsarna - Orientering
c/o Anette Andersson, Murarvägen 12
89177 Järved

Kontakt:
Tel: 0702442912, 0702944438
E-post: kontakta@oknolaskogs...

Se all info